Bankowcy o swojej pracy: rosnąca presja, stagnacja płac, niepewność jutra

2017-04-13 11:25

Banki nie ustają w pogoni za obniżeniem kosztów, a pracownicy dotkliwie odczuwają skutki tej strategii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 80 proc. respondentów biorących udział w badaniu Bankier.pl dostrzegło wzrost oczekiwań dotyczących wyników pracy. Co trzeci badany twierdzi, że musi na obowiązki poświęcać więcej czasu niż przed rokiem.

Bankier.pl po raz drugi przeprowadził sondaż skierowany do obecnych pracowników banków i osób, które w ostatnim roku odeszły z sektora. W badaniu wzięło udział 2041 osób, które wypełniły internetowy kwestionariusz. W tej grupie znaczącą większość (1737 osób) stanowili respondenci, którzy obecnie pracują w banku, przede wszystkim w segmencie bankowości detalicznej (70 proc.).

„Mam wrażenie, że obecne oczekiwania wobec pracowników sprzedaży osiągnęły już tak absurdalny poziom, że praca nie wiąże się z niczym innym niż stale rosnącym stresem związanym z cotygodniowym, comiesięcznym i cokwartalnym rozliczaniem wyników” – tak podsumował swoje refleksje dotyczące zmian zachodzących w branży jeden z respondentów. Poglądy wyrażone w cytowanym komentarzu w ostrej formie, ale trafnie odzwierciedlają odczucia większości respondentów. 77 proc. badanych twierdzi, że w ostatnich 12 miesiącach wzrosło ich obciążenie zadaniami. Aż 81 proc. wskazuje, że w tym samym czasie wzrosły także oczekiwania dotyczące wyników pracy.

– W badaniu poprosiliśmy respondentów o wskazanie negatywnych sytuacji, z którymi spotkali się w swoim miejscu pracy. Badani najczęściej skarżyli się na nadmierną presję przełożonych na wyniki (64 proc.) oraz narzucanie nierealnych planów (61 proc.). Prawie jedna trzecia miała do czynienia z zastraszaniem możliwością zwolnienia – wskazuje Michał Kisiel, analityk Bankier.pl. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 42 proc. respondentów było świadkami redukcji zatrudnienia w ich dziale.

Badani obecnie pracujący w bankach wierzą, że ewentualne poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia nie będą długotrwałe. 47 proc. spodziewa się znaleźć kolejnego pracodawcę w ciągu 1-3 miesięcy. Prawie co piąty respondent oczekuje, że proces zająłby mniej niż miesiąc. Doświadczenia ankietowanych, którzy w ostatnich 12 miesiącach odeszli z pracy w banku zdają się dawać podstawy do  optymistycznych oczekiwań.  41 proc. z liczącej 306 osób grupy badanych znalazło nowe zatrudnienie w ciągu niecałego miesiąca. W przypadku 24 proc. proces ten zajął 1-3 miesięcy. Warto jednak wskazać, że dominującą grupę wśród odchodzących w badaniu stanowili  pracownicy, którzy sami wypowiedzieli umowę (64 proc.).

– Respondenci przyznają, że trudne warunki i stres skłaniały ich do rozważania zmiany miejsca zatrudnienia. 70 proc. badanych twierdzi, że poważnie myślało o przejściu do innej instytucji, na taki krok w ostatnich 12 miesiącach zdecydował się jednak tylko co dziesiąty respondent. Jako główną przyczynę wahań dotyczących dalszej ścieżki kariery wskazywano przede wszystkim poziom wynagrodzenia – komentuje Michał Kisiel.

Przedruk i powielanie informacji prasowej oraz komentarzy analityków Bankier.pl dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło Bankier.pl.

Więcej na ten temat:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Place-stoja-w-miejscu-a-zadan-przybywa-bankowcy-o-swojej-pracy-Raport-Bankier-pl-7510303.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najgorsze-juz-za-nami-Bankowcy-mniej-obawiaja-sie-zwolnien-Raport-Bankier-pl-7510304.html
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-pracuje-sie-w-banku-Infografika-7510855.html

Kontakt dla mediów

dr Michał Kisiel

analityk Bankier.pl
Redakcja Bankier.pl
ul. Legnicka 21A
53-671 Wrocław
tel.: +48 501 820 788