Mazowieckie jak Angola, lubelskie jak Kambodża. PKB województw jak PKB państw [MAPA]

2017-11-10 12:02

Porównywanie PKB pozwala w prosty sposób wyłonić najważniejszych graczy światowej gospodarki. Na finalny kształt PKB danego państwa wpływają jednak wskaźniki poszczególnych rejonów. Redakcja Bankier.pl przeanalizowała te dane dla Polski i porównała do… PKB innych państw. W efekcie powstała mozaika gospodarek szesnastu krajów świata.

Mapa powstała w bardzo prosty sposób. Najnowsze dane GUS o PKB województw (niestety, opisujące stan z 2015 r.) zostały zestawione z danymi Banku Światowego o PKB poszczególnych państw (również za 2015 r.). Wartość wskaźników wyrażonych w złotych została przeliczona na dolary według kursu średniorocznego NBP (przez większość 2015 r. dolar był droższy niż obecnie).

Rezultatem zabawy redakcji Bankier.pl jest porównanie najbogatszego województwa mazowieckiego do Angoli, drugiego w kolejności śląskiego – do Luksemburga oraz trzeciego – wielkopolskiego – do Libanu. Najbiedniejsze województwo opolskie zbliżone jest zaś swym PKB do Macedonii. Inne rejony porównane zostały m.in. do Islandii, Malty czy Kambodży.

PKBwojewodztw-MAPA.png

– Porównywaliśmy nominalne produkty krajowe brutto województw i państw (tzn. nieuwzględniające różnic w sile nabywczej) oraz nie przeliczaliśmy wartości na głowę mieszkańca (per capita). Przedstawione na mapie PKB województw i państw nie są oczywiście identyczne – staraliśmy się znaleźć najbliżej „pasujące” państwo – zaznacza Michał Żuławiński, analityk Bankier.pl.

Mapa została stworzona jedynie do celów poglądowych – nie należy wyciągać z niej zatem zbyt daleko idących wniosków. – Zanim ktokolwiek zacznie snuć mocarstwowe sny, należy przypomnieć, że PKB samej tylko Bawarii jest większy od PKB całej Polski – dodaje Michał Żuławiński, analityk Bankier.pl.

Przedruk i powielanie informacji prasowej oraz komentarzy analityków Bankier.pl dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło Bankier.pl.

Więcej na ten temat:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PKB-wojewodztw-jak-PKB-panstw-Mapa-7554909.html

Kontakt dla mediów

Michał Żuławiński

analityk Bankier.pl
Redakcja Bankier.pl
tel.: 71 712 92 11