Eldorado dla banków. W 2020 roku mogą zarobić nawet 21 mld zł

2017-11-22 14:38

Wyniki banków ulegają systematycznej poprawie. Jeśli utrzyma się korzystna koniunktura w gospodarce, w 2020 roku zysk netto sektora bankowego przekroczy 21 mld zł – wynika z prognoz SpotData i PRNews.pl.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,1 mld zł, czyli był o 2,4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok temu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się on niewielki, ale trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku doszło do jednorazowej transakcji z Visa, która mocno poprawiła wyniki banków. Obecnie wszystkie kluczowe wskaźniki dochodowe sektora bankowego poprawiają się znacznie szybciej – lepszy jest wynik odsetkowy (+9,3 proc.), znacznie wzrosły dochody z prowizji (+6,4 proc.), niskie są koszty ryzyka.


- O ile nie dojdzie do pogorszenia koniunktury w gospodarce, czy niekorzystnych dla banków zmian regulacyjnych związanych na przykład z restrukturyzacją kredytów, możemy się spodziewać dalszego przyspieszenia wyników sektora bankowego. Z naszych prognoz wynika, że zysk netto sektora bankowego może w ciągu trzech lat wzrosnąć łącznie o połowę. Oznacza to, że w 2020 roku przekroczyłby 21 mld zł – komentuje Wojciech Boczoń, redaktor prowadzący PRNews.pl.


Scenariusz ten oparty jest na ekspansji aktywów sektora w tempie nieznacznie szybszym niż wzrost PKB oraz zwiększeniu miar zyskowności banków m.in. dzięki wzrostowi stóp procentowych. Jest to zresztą scenariusz w miarę spójny z prognozami publikowanymi oficjalnie przez niektóre banki giełdowe odnośnie własnych rezultatów.


Największe zagrożenia dla tego scenariusza to ewentualne pogorszenie koniunktury, połączone z wydłużeniem okresu niskich stóp procentowych, oraz koszty związane z restrukturyzacją kredytów walutowych i SKOK-ów.


Przedruk i powielanie informacji prasowej oraz komentarzy analityków dozwolone pod warunkiem powołania się na źródło PRNews.pl.

Więcej na ten temat:

https://prnews.pl/u-nas-banki-zarobia-2020-r-raport-spotdata-431322 

Kontakt dla mediów

Wojciech Boczoń

analityk Bankier.pl, redaktor prowadzący serwisu PRNews.pl
Redakcja Bankier.pl
tel.: 796 099 932
ekspert sektora bankowego, redaktor prowadzący PRNews.pl